Vi använder cookies   Läs mer

SJÖDINS SPORT RADIO-TV, Järnvägsgatan 46, 895 40 MELLANSEL Tel 0661-40162  Följ oss på: 

Nyhet! Strand Röjsågklinga från Strand Verktyg.

Nu finns nya Strand Röjsågklingan från  hemma i vår butik.


Den nya röjklingan från Strand Verktyg är ett stort generationsskifte inom röjsågning.
Den unika dubbeltanden med optimerad ryggradie ger upp till dubbla såghastigheten!
Röjklingan är även varvtalsoptimerad för att minimera vibrationerna vid höga varvtal
och grova snitt. Utöver detta brukar bensin- förbrukningen minska med up till 30%.